Slovník pojmů

Rodinné konstelace:
Psychoterapeutická skupinová práce na rozestavění a harmonizaci vztahů v rodině (výchozí – z dětství, současné, ale v pracovních kolektivech a jiných vztahových záležitostech včetně vlastní osobní rovnováhy (kde to vázne ve zdraví, dosahování cílů, spolupráci a realizaci osobnostní, situační rovnováhy…

Emoční inteligence:
Pochopení k čemu jsou emoce třeba, pochopení, že upozorňují na nerovnováhu a je s nimi třeba pracovat, ne je popírat, případně střádat a pak vybuchovat naráz, nezaměňovat emoce s citem…

Reiky:
Jemné energetické působení životodárnou energií na tělo především přikládáním rukou a tím harmonizace těla v působení na druhých i na sobě, původ ve východních technikách (více v odkazu o Reiki)…

ESP:
Zkratka z angličtiny – jedná se o „mimosmyslové vnímání“ alias vnímání ostatními smysly (mimo běžné fyzické), např.: telepatie, jasnozřivost, jasnocitnost, „záblesky“ inspirace, originality…..vše ostatní co je za hranicemi fyzického a mentálního vnímání…

SRT:
Zkratka z angličtiny Spiritual Response Therapy – léčení skrze „ducha“ neboli duchovní léčení  (původ metody – autor Robert Detzler z USA), diagnostika siderickým kyvadélkem a propracovaný systém tabulek a práce na vědomé, podvědomé i nadvědomé rovině…

Dyslexie:
Specifická porucha učení (menší, či větší problém s komunikací mozkových hemisfér) často obtížnější vnímání nebo chápavosti hlavně v oblasti čtení, gramatiky…

Dysgrafie:
Specifická porucha učení (menší, či větší problém s komunikací mozkových hemisfér) obtížnější jemná motorika projevující se v nekoordinovaném, obtížném psaní (kreslení) a brzkou únavou z něj…

Deprese:
Větší, či menší stavy úzkosti, pocity marnosti, popírání smysluplnosti života, někdy až vedoucí k nechuti žít, u chronických, dlouhodobě neřešených nebo skrývaných a neléčených mohou vést až k vědomé sebedestrukci či duševní nebo fyzické nemoci… „černé vidění“ a chronické strachy ze všeho možného projevující se i jako různá omezení přirozeného projevu v životě nebo vyhýbání se zájmu pečovat, starat se o sebe, mít odvahu žít, cestovat, přijímat pružně změny, vyvíjet se…
Každý je občas v menší formě někdy v životě již zažil a dle nátury se s nimi vypořádal, nebo je taky ne…

Kineziologie:
(Ideomotorická reakce), pohyb svalů reagující zpevněním, či ochabnutím na otázku pokládanou podvědomí, či jiným rovinám vnímání…

One Brain:
Z angličtiny: Jednotný mozek, jinak – jednota a spolupráce mozkových hemisfér (pravé i levé) a předního i zadního mozku…

Three In One:
Z angličtiny: Tři v jednom, jinak obsahově tvůrci  metody (Gordon Stokes a Daniel Whiteside) myšleno jako Jednota těla, mysli a ducha…

Hyperaktivita:
Nutkavá (neklidná) potřeba pohybu a projevu často spojená s poruchou soustředění…(odkaz na článek o dětské hyperaktivitě?)