Kineziologická poradna Moniky Žižkové Kaniové

Absolvované kurzy

 • 27. 11. 1994 - REIKI I - pod International Association of Reiki - THDr. Mari Hall

 • 19. 3. 1995 - REIKI II ThDr. Mari Hall

 • 1996 - Pětidenní intenzivní (seminář zaměření na pochopení našich životních cyklů)

 • 1996 - Tai-chi pro Chiatsu (intenzivní seminář - 24 prvků Tai-chi a základy chiatsu masáží a aromaterapeutických masáží) Ing. Richard Jisl

 • 1996 - Harmonizace a převýchova mozku (dvoudenní seminář)  - THDr. Mari Hall

 • 1997 - Devítiměsíční seminář REIKI - Dobrodružství sebeobjevování (kromě dalšího- hloubkové postupné pochopení a prožití si jednotlivých čaker a sebeobjevování) - THDr. Mari Hall

 • 1997 - Krystaly (seminář zaměřený na harmonizaci čaker pomocí krystalů) - THDr. Mari Hall

 • 1997 - Dvoudenní Reiki 2 (člen týmu) - THDr. Mari Hall

 • 1997/98 - Prof. Albert Ignatěnko I. a II. Kurz

 • 1999 - 2000 Člen týmu : Devítiměsíční seminář REIKI - Dobrodružství sebeobjevování

 • 2000 - únor - Měsíční pobyt v Peru - naturální přežití v primární amazonské džungli, práce s šamanskými technikami aj.)

 • 2001 - září - SRT, Spiritual Response Therapy - americký lektor Robert Detzler

 • 2002 - Absolvování  části cyklu Cesta vyššího Já (Česká citlivost)

 • 2003 - Pokračování cyklu Cesta vyššího Já (Česká citlivost)

 • ONE BRAIN - 28. 6. 1998 - 7. 11. 2000 - období téměř tříletého studia základních jedenácti stupňů kineziologie - ONE BRAIN pod vedením facilitátorky Heleny Červinkové (první 4 kurzy) a následně pod vedením Carol Ann Hontz, B.D., M.E.d. (ostatních 7 kurzů). Rozpis - viz seznam dále

  • ONE BRAIN 1 - Nástroje profese - uvádějí základní techniky, s nimiž pracujeme: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu (2 dny)

  • ONE BRAIN 2 - Jednotný mozek, představuje systém "Jednotného mozku", detailně propracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole. (3 dny)

  • ONE BRAIN 3 - Kód těla - vysvětluje Struktury/Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení. (4 dny)

  • ONE BRAIN 4 - pro pokročilé - prohlubuje znalosti One Brainu o to, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defuzních stresů (příčin stresů). (4 dny)

  • ONE BRAIN 5 - Hlasitější než slova - zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturách a funkcích . (4 dny)

  • ONE BRAIN 6 - Strukturální neurologie - završuje výuku základních technik používaných v systému "Jednotného mozku" se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla. (4 dny)

  • ONE BRAIN 7 - Vztahy v ohrožení - rozvíjejí sebeuvědomění a osvobozují od špatného chápání minulosti. Je to první ze třech kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátory tak, aby jim pomohl "být lepší" osobně i ve všech vztazích. (4 dny)

  • ONE BRAIN 8 - Svalové okruhy, bolest a porozumění - sjednocuje principy tělesných činností se vzájemnou součinností svalů, mysli a paměti. (4 dny)

  • ONE BRAIN 9 - Dětství, sexualita a stárnutí - je hloubkovým průzkumem, jak prvních sedm let života ovlivnilo zbytek našeho osobního života, a jak ho můžeme změnit k lepšímu. (4 dny)

  •  ONE BRAIN 10 - Dospívání, zralost a láska - zkoumá kořeny našich osobních i profesionálních úspěchů nebo selhání, které ovlivnily naše zkušenosti z druhého a třetího sedmiletého cyklu života. Některá z témat: "Posluhování" a "pomsta". (4 dny)

  •  ONE BRAIN 11 - Facilitátorský kurz - je zaměřen na ověření schopnosti učit kurzy od "Nástroje profese" až po "Jednotný mozek " pro pokročilé. Hodně času je věnováno na odblokování problémů s vyučováním. Cílem je stát se naladěným i na úspěch při vyučování na kurzech i při odblokováních v soukromých konzultacích. (5 dní)

Dále nadstavbové kurzy a minikurzy Carol Ann Hontz, Daniela Whitesaida , Alie Relker

 • Pět těl (4 dny)

 • Jednota (4 dny)

 • Výživa těla (3 dny)

 • Sexualita (4 dny)

 • Bůh, vina a chamtivost (4 dny)

 • Dítě jako rodič (4 dny)

Jednodenní kurzy, které mohu vyučovat:

 • Odblokování ESP (mimosmyslové vnímání)

 • Čekající kila I a II (celkem 2 dny)

 • Barometr na těle

 • Zneužívání

 • Alergie

 • Žárlivost

 • Popírání

 • Odpouštění

 • Ve středu JÁ

 • Odblokování postojů (musím být dokonalý aj.)

 • Dokončení "nedokončených“ záležitostí

 • Na co se zaměřujeme

 • Starat se o sebe

 • Přijetí

 • Žádné výmluvy

 • Geneticky předurčené sexuální role

 • Neschopnost učit se

 • Sex a přátelství

 • Hojnost

 • a další…….

 • Hranice 1 „Aneb a já se tolik snažil“ (vlastní kurz)

 • Hranice 2 „Aneb zmatek panny a panice“ (vlastní kurz)

 • Víkend s krystaly (vlastní kurz)

 • Vztahové konstelace a emoční inteligence (vlastní kurz)

Další absolvované kurzy a up-daty pro lektory kurzů One Brain:

 • 2006 - září  - Two-Day Up-date 2006-2008 (dvoudenní nadstavbový kurs), facilitátor Alie Relker - Holandsko

 • 2006 - říjen  - Short Program (I) Instruktor, facilitátor Alie Relker - Holandsko

 • 2007- květen - Advanced Instruktor (6 dní), facilitátor Alie Relker – Holandsko

 • 2008 – březen – Short Program (II) Instruktor, facilitátor Alie Relker – Holandsko

 • 2008 - říjen  - Up-date 2008-2010 (dvoudenní nadstavbový kurs), facilitátor Alie Relker - Holandsko

 • 2011-2012 - Dvouletý konstelační výcvik u dr. Arnolda Polívky a Evy Polívkové (Rakousko) (176 hodin)

 • 2013 – Detoxikační terapeut systému MUDr. Josefa Jonáše, Praha

 • 2013,14,15 - Re-certifikační programy Three In One Concepts - president Anastazya Wada • Rozsah absolvovaného studia homeopatie:


 • 2011 – 2013 , (1. a 2. Ročník školy, supervize a intenzivní výcvik Materie Mediky) v Prague College of Classical Homeopathy u Petra Zachariáše (265 hodin)

 • 2013 – Letní homeopatická škola v Praze - Erick Wensen (21 hodin)

 • 2013 – Akutní homeopatie u Jany Balušíkové, Praha (28 hodin)

 • 2013 – Letní homeopatická škola Uroboros – Iva Valentová, Mudr Tibenský, Jana Balušíková a další (28 hodin)

 • 2013 – Biochemický systém Dr. Schusslera (Tkáňové sole) v Praze PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková (4 dny)

 • 2013 – 2015 Uroboros Brno – homeopatická škola Ivy Valentové (343 hodin)

 • 2014 – Letní škola Uroboros – Mudr Eleková, Václav Hrabák (28 hodin)

 • Další semináře zahraničních homeopatů (2012 - 15):


 • Homeopatická akademie Čehovský: • Malcom v Praze 2012 (21 hod)
 • R. Murphy v Praze 2012 (21 hod)
 • Dr. Banerje v Praze Alan scolle – 2012,2013 (28 hod)


 • Slovenská homeopatická akademie a Homeopatická škola dr. Petroci:


 • Dr. Mahesh Gandhi (Indie) v Bratislavě 2015 (21 hod)
 • Dr. Jan Scholten (Holandsko) v Bratislavě 2015 ,supervize i přednáška : Systém rostlinné říše(25 hod)


 • Supervize mimo školu u dalších homeopatů:

 • Jana Balušíková, Václav Hrabák, MVDr. Ivona Hofírková

Citát dne

Když jsem slabý, myslím na schopnosti druhých. Když jsem silný, myslím na své vlastní, dosud nepovšimnuté schopnosti.
~ Sri Chinmoy ~