Sedmá čakra – ze sanskrtu Sahasrára – také korunní čakra nebo čakra temene hlavy

Působnost čakry zahrnuje:
velký mozek, mozková kůra, porozumění, rozšířené vědomí

Projevy při špatné funkci:
deprese, odcizení, zmatení, nuda, apatie, neschopnost učit se nebo pochopit, přespříliš intelektuální, příliš ve své hlavě

Čakra sedmá – barvy tmavě fialové až indigové, nebo bílé a zlaté – označená symbolem lotosu s tisíci okvětními lístky je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována jak se vznáší nad hlavou. Sedmá čakra obsahuje všechny energie nižších center a je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker.

Toto je to místo, kde jsme doma. Odtud naše cesta začala a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií zde splývá s polem energií Univerza a čerpá z něho energii.

Poznání, kterého se nám dostává prostřednictvím korunní čakry, jde dále než vědění umožněné čakrou šestou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zde už nemůžeme působit na aktivování center energie, zde se můžeme jen otevřít a stát se přijímající nádobou. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzená, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen.

Krystaly pro práci s korunní (sedmou) čakrou