Ring: Tlumočí řeč podvědomí

Roky nám může život komplikovat strach, kterého se nezbavíme, dokud neodhalíme jeho pravou příčinu. Ta může být ukryta v dětství nebo dokonce v čase ještě před naším narozením. Kinezioložka MONIKA KANIOVÁ (t.č. již Monika Žižková Kaniová) z Prahy objasňuje původ obav pomocí metody One Brain.

Jedná se o systém takzvaného jednotného mozku. Snaží se uvést do rovnováhy levou hemisféru, do které patří především logické uvažování a schopnost prosadit se, a pravou mozkovou hemisféru, která ovlivňuje smyslové a citové vnímání. Při diagnostice se vychází z reakce svalů na podněty mozkových center. Různé typy problémů, ať už fyzických či duševních, může způsobit prožitý velký stres, který si však již nemusíme pamatovat. „Náš obranný mechanismus tuto událost vyhodnotí jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok. Tím pak zamezí energetickému proudění na úrovni centrální nervové soustavy a následně i v příslušné části těla. Metoda One Brain se zabývá odblokováním těchto emocionálních traumat,“ vysvětluje terapeutka. Typickým příkladem jsou prý nejrůznější dysfunkce, jako je dyslexie nebo dysgrafie. Dobu, kdy u člověka došlo k zablokování, odhaluje pomocí svalového testu. „Klient mírně předpaženýma rukama působí proti mým rukám, tím napíná deltový sval a je možno indikovat odlišnou reakci při otázkách na příjemné a naopak stresující zážitky. Vytváří se komunikační kanál k získávání odpovědí. Zpevnění svalu znamená ano a ochabnutí ne. Tělo pracuje jako tlumočník z nevědomí do vědomí.

Jak se zbavit strachu?

Uložené prožitky nemizí, pouze se ukládají. Postupem času k nim ztrácíme klíč a čím jsou pro nás bolestivější, tím víc máme tendenci je potlačit. Při působení se kinezioložka přenáší do takzvaného věku příčiny, tedy do chvíle, kdy u pacienta poprvé nastal daný problém. „Nezáleží na tom, že je vám třeba třicet a zážitek je z věku 3 let, nebo dokonce z doby porodu. Stále reagujeme jako kdysi, podle stejného vzorce, aniž bychom věděli proč,“ říká. Odhalením, pochopením a přehodnocením tehdy zažité stresové situace dochází k uvolnění bloku na neurologickém toku, či kdekoliv v těle. „Neznamená to, že si něco vymažete z paměti, pouze uvolníte stres, který je se zážitkem spojen a způsobuje ve vašem životě omezení, neadekvátní reakce či jiné problémy.“

Potíže vznikají už v bříšku

Klíč k mnoha obtížím, s nimiž se dnes potýkáme, se skrývá v době ještě před naším narozením. Metoda One Brain rozlišuje čtyři nejčastější problémy v návaznosti na porodní fáze.

První doba porodní

Chvíle, kdy je miminko připraveno opustit matčino lůno. Lidé, kteří mají potíže s rozhodováním a samostatností, nebo se bojí změn, se prý zasekli právě v tomto okamžiku.

Druhá doba porodní

plod se tlačí z lůna. Nízké sebevědomí, strach opustit partnera, který mě trápí, nebo nevyhovující zaměstnání pramení ze stresů, které jsme prožili v této fázi.

Třetí doba porodní

hlavička dítěte je již venku. Vnímáme prostor, světlo, zvuky. Dochází k šokům z ostrého světla na porodním sále, negativně se na nás může podepsat například nevlídný hlas doktora. Pokud nastanou při porodu těžkosti, v pozdějším věku se mohou projevit jako strach z autorit a pocit, že jsme tlačeni k něčemu, co nechceme.

Čtvrtá doba porodní

přestřihává se pupeční šňůra. Stres ze strachu z odloučení prý může být v pozdějším věku spouštěcím momentem k obavě, že se nedokáži uživit apod.

Minulost ovlivňuje současnost

Moniku Kaniovou hojně navštěvují rodiče s dětmi, které mají potíže s učením. „Zjistím třeba, že za potíže může šikana. Nejdřív musím vypátrat, kdy u dítěte poprvé došlo k situaci, že se začalo cítit jako oběť. Teď totiž nevědomky vysílá k okolí signál: jsem obětí a podle toho se ke mně můžete chovat.“ Pomáhá také při potížích ve vztazích a komunikaci, které často pramení ze zažitého vzorce chování k jednomu z rodičů. „Pokud měla dívka autoritativního otce, zvykla si v útlém dětství, že se musí chovat proti svému přesvědčení, aby se mu zalíbila. Nevědomky to pak přenáší i do partnerství.“

Eva Gelatková