Krystaly

V dnešní přetechnizované a chemií zatížené době, kdy žijeme často v obrovském odloučení od prazákladních principů přírodních, duchovních, či chcete-li vesmírných zákonů, si pod pojmem krystaly mnozí z nás představují pouze fyzikální stavbu, strukturu hornin a nerostů. Dávné kultury různých národů však znaly již před mnoha tisíci lety harmonizující a léčivé účinky krystalů. V dobách přirozeného sepětí člověka s přírodou byly jejich pozitivní účinky používány s naprostou samozřejmostí. Některé krystaly se pro své schopnosti velmi osvědčují při meditacích. Nejznámější je čirý křišťál – vhodný především pro korunní čakru umístěnou na vrcholku hlavy, fialový ametyst -vhodný především pro tzv. čakru 3. oka umístěnou na čele nad kořenem nosu a růžový křemen – růženín, který je neodmyslitelně spjatý s láskou a léčbou čakry srdeční. čakru si můžeme představit například jako barevný energetický prstenec, vířící v určité úrovni těla člověka.

Přikládáním léčivých krystalů speciálním způsobem lze zharmonizovat všechny čakry najednou. Následným uvolněním těla, mysli i ducha je organismu umožněno čerpání léčebných sil, nebo chcete-li energie krystalů, probuzení a koncentrace duševní síly dřímající v každém člověku a tím spuštění jeho samo-léčebných procesů. Spolupůsobí zde několik faktorů. Energie krystalů, jejich „povahové“ a barevné sounáležitosti s čakrami člověka a víra v jejich léčivé schopnosti. Účinky drahokamů na lidskou duši a psychiku jsou prokazatelné, stejně jako jsou prokazatelné účinky barev. Vzpomeňme si jak různě barvy působí na naši psychiku. Například v lékařských zařízeních se osvědčilo používat malby stěn v pastelově zelené barvě, neboť navozuje tlumivou, uklidňující, léčivou atmosféru. Naopak výraznou červeň lidé odedávna používaly k probuzení vášně, čemuž odpovídala zase jiná zařízení… Mohli bychom takto pokračovat rozborem všech barev, ale to momentálně není účelem.

Důležité je uvědomit si, že stejně tak působí na člověka barvy krystalů. Jako je barevné spektrum tvořeno vibracemi o různých rychlostech, tak kmitají na různých barevných frekvencích i jednotlivé čakry. Barevné a světelné vibrace kolem těla živé i „neživé“ přírody již dávno prokázal vynález tzv. Kirliánovy fotografie. Uvědomme si, že tak jako živočišná říše žije – roste, vyvíjí se, cítí a reaguje, přetváří, přizpůsobuje se, přijímá a vydává – tak žije též říše rostlinná i nerostná, svým pro nás často odlišným světem. Různé zdokumentované pokusy s rostlinami jsou toho dobrým důkazem. Např. rozdílný růst rostlin při stejné péči z hlediska fyzikálních vlivů – tepla, světla, vody a živin – při mechanickém, průmyslovém zacházení oproti péči láskyplné a osobní. Zástupci minerální říše – krystaly – dokáží energii a své vibrace vysílat na blízko i na velkou dálku. Mají však schopnost i energie přijímat a akumulovat. Tato vlastnost někdy je a jindy nemusí být tou nejlepší.

Například zděděný šperk, který nakumuloval vibrace předchozího majitele v době jeho nemoci apod. Proto je nezbytné o krystaly pečovat a pravidelně je čistit. To je důležité i proti jejich „vysílení“, nosí-li je u sebe zesláblá, nervózní, či nemocná osoba. Čištění kamenů je uvedeno v mnohé dostupné literatuře, pro informaci lze jako nejzákladnější uvést omývání pod proudem čisté vody, občasná koupel v mírně osoleném roztoku nebo vyhřívání na slunci (pozor – některé kameny jako třeba ametyst blednou).

Výskyt krystalů