Absolvované kurzy

 • 27. 11. 1994 – REIKI I – pod International Association of Reiki – ThDr. Mari Hall
 • 19. 3. 1995 – REIKI II – ThDr. Mari Hall
 • 1996 – Pětidenní intenzivní (seminář zaměření na pochopení našich životních cyklů)
 • 1996 – Tai-chi pro Chiatsu (intenzivní seminář – 24 prvků Tai-chi a základy chiatsu masáží a aromaterapeutických masáží) Ing. Richard Jisl
 • 1996 – Harmonizace a převýchova mozku (dvoudenní seminář)  – ThDr. Mari Hall
 • 1997 – Devítiměsíční seminář REIKI – Dobrodružství sebeobjevování (kromě dalšího- hloubkové postupné pochopení a prožití si jednotlivých čaker a sebeobjevování) – ThDr. Mari Hall
 • 1997 – Krystaly (seminář zaměřený na harmonizaci čaker pomocí krystalů) – ThDr. Mari Hall
 • 1997 – Dvoudenní REIKI II (člen týmu) – ThDr. Mari Hall
 • 1997/98 – Prof. Albert Ignatěnko I. a II. Kurz
 • 1999 – 2000 Člen týmu: Devítiměsíční seminář REIKI – Dobrodružství sebeobjevování
 • 2000 – únor – Měsíční pobyt v Peru – naturální přežití v primární amazonské džungli, práce s šamanskými technikami aj.)
 • 2001 – září – SRT (Spiritual Response Therapy) – americký lektor Robert Detzler
 • 2002 – Absolvování  části cyklu Cesta vyššího Já (Česká citlivost)
 • 2003 – Pokračování cyklu Cesta vyššího Já (Česká citlivost)
 • ONE BRAIN – 28. 6. 1998 – 7. 11. 2000 – období téměř tříletého studia základních jedenácti stupňů kineziologie – ONE BRAIN pod vedením facilitátorky Heleny Červinkové (první 4 kurzy) a následně pod vedením Carol Ann Hontz, B.D., M.E.d. (ostatních 7 kurzů). Rozpis – viz seznam dále:
  • ONE BRAIN 1 – Nástroje profese – uvádějí základní techniky, s nimiž pracujeme: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu. (2 dny)
  • ONE BRAIN 2 – Jednotný mozek, představuje systém „Jednotného mozku“, detailně propracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole. (3 dny)
  • ONE BRAIN 3 – Kód těla – vysvětluje Struktury/Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení. (4 dny)
  • ONE BRAIN 4 – pro pokročilé – prohlubuje znalosti One Brainu o to, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defuzních stresů (příčin stresů). (4 dny)
  • ONE BRAIN 5 – Hlasitější než slova – zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturách a funkcích. (4 dny)
  • ONE BRAIN 6 – Strukturální neurologie – završuje výuku základních technik používaných v systému „Jednotného mozku“ se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla. (4 dny)
  • ONE BRAIN 7 – Vztahy v ohrožení – rozvíjejí sebeuvědomění a osvobozují od špatného chápání minulosti. Je to první ze třech kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátory tak, aby jim pomohl „být lepší“ osobně i ve všech vztazích. (4 dny)
  • ONE BRAIN 8 – Svalové okruhy, bolest a porozumění – sjednocuje principy tělesných činností se vzájemnou součinností svalů, mysli a paměti. (4 dny)
  • ONE BRAIN 9 – Dětství, sexualita a stárnutí – je hloubkovým průzkumem, jak prvních sedm let života ovlivnilo zbytek našeho osobního života, a jak ho můžeme změnit k lepšímu. (4 dny)
  •  ONE BRAIN 10 – Dospívání, zralost a láska – zkoumá kořeny našich osobních i profesionálních úspěchů nebo selhání, které ovlivnily naše zkušenosti z druhého a třetího sedmiletého cyklu života. Některá z témat: „Posluhování“ a „pomsta“. (4 dny)
  •  ONE BRAIN 11 – Facilitátorský kurz – je zaměřen na ověření schopnosti učit kurzy od „Nástroje profese“ až po „Jednotný mozek “ pro pokročilé. Hodně času je věnováno na odblokování problémů s vyučováním. Cílem je stát se naladěným i na úspěch při vyučování na kurzech i při odblokováních v soukromých konzultacích. (5 dní)

Dále nadstavbové kurzy a minikurzy Carol Ann Hontz, Daniela Whitesaida, Alie Relker

 • Pět těl (4 dny)
 • Jednota (4 dny)
 • Výživa těla (3 dny)
 • Sexualita (4 dny)
 • Bůh, vina a chamtivost (4 dny)
 • Dítě jako rodič (4 dny)

Jednodenní kurzy, které mohu vyučovat:

 • Odblokování ESP (mimosmyslové vnímání)
 • Čekající kila I a II (celkem 2 dny)
 • Barometr na těle
 • Zneužívání
 • Alergie
 • Žárlivost
 • Popírání
 • Odpouštění
 • Ve středu JÁ
 • Odblokování postojů (musím být dokonalý aj.)
 • Dokončení „nedokončených“ záležitostí
 • Na co se zaměřujeme
 • Starat se o sebe
 • Přijetí
 • Žádné výmluvy
 • Geneticky předurčené sexuální role
 • Neschopnost učit se
 • Sex a přátelství
 • Hojnost
 • a další…
 • Hranice 1 „Aneb a já se tolik snažil“ (vlastní kurz)
 • Hranice 2 „Aneb zmatek panny a panice“ (vlastní kurz)
 • Víkend s krystaly (vlastní kurz)
 • Vztahové konstelace a emoční inteligence (vlastní kurz)

Další absolvované kurzy a up-daty pro lektory kurzů One Brain:

 • 2006 – září – Two-Day Up-date 2006–2008 (dvoudenní nadstavbový kurs), facilitátor Alie Relker – Holandsko
 • 2006 – říjen – Short Program (I) Instruktor, facilitátor Alie Relker – Holandsko
 • 2007 – květen – Advanced Instruktor (6 dní), facilitátor Alie Relker – Holandsko
 • 2008 – březen – Short Program (II) Instruktor, facilitátor Alie Relker – Holandsko
 • 2008 – říjen – Up-date 2008–2010 (dvoudenní nadstavbový kurs), facilitátor Alie Relker – Holandsko
 • 2011–2012 – Dvouletý konstelační výcvik u dr. Arnolda Polívky a Evy Polívkové (Rakousko) (176 hodin)
 • 2013 – Detoxikační terapeut systému MUDr. Josefa Jonáše, Praha
 • 2013, 2014, 2015 – Re-certifikační programy Three In One Concepts – president Anastazya Wada
 • 2011–2013, (1. a 2. ročník školy, supervize a intenzivní výcvik Materie Mediky) v Prague College of Classical Homeopathy u Petra Zachariáše (265 hodin)
 • 2013 – Letní homeopatická škola v Praze – Erick Wensen (21 hodin)
 • 2013 – Akutní homeopatie u Jany Balušíkové, Praha (28 hodin)
 • 2013 – Letní homeopatická škola Uroboros – Iva Valentová, Mudr Tibenský, Jana Balušíková a další (28 hodin)
 • 2013 – Biochemický systém Dr. Schusslera (Tkáňové sole) v Praze PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková (4 dny)
 • 2013–2015 Uroboros Brno – homeopatická škola Ivy Valentové (343 hodin)
 • 2014 – Letní škola Uroboros – MUDr. Eleková, Václav Hrabák (28 hodin)
 • Další semináře zahraničních homeopatů (2012–2015):
  • Homeopatická akademie Čehovský:
   • Malcom v Praze 2012 (21 hodin)
   • R. Murphy v Praze 2012 (21 hodin)
   • Dr. Banerje v Praze Alan scolle – 2012, 2013 (28 hodin)
  • Slovenská homeopatická akademie a Homeopatická škola MUDr. Petroci:
   • Dr. Mahesh Gandhi (Indie) v Bratislavě 2015 (21 hodin)
   • Dr. Jan Scholten (Holandsko) v Bratislavě 2015, supervize i přednáška: Systém rostlinné říše (25 hodin)
  • Supervize mimo školu u dalších homeopatů:
   • Jana Balušíková, Václav Hrabák, MVDr. Ivona Hofírková