Čakry

Systém energií a vibračních polí člověka. Tento systém obsahuje tři základní složky:

  1. Vibrační pole energií (energetická těla)
  2. Čakry (centra energie)
  3. Nádí (rozvodné kanálky)

Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energií v celém systému. Sanskrtské slovo prána může být přeloženo jako „absolutní energie“. V čínsko japonské tradici se tato univerzální životní síla nazývá chi nebo ki. Představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem je dech, jeden ze způsobů jímž je nám umožněno pránu přijímat. Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány, kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence neb u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence nebo u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje.

Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Některé ze starých indických a tibetských textů se zmiňují o počtu 72 000 nádí, jiné historické texty dokonce o 350 000 nádí. Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují meridiány (ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura) Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, bud‘ přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.

Kliknutím na symbol čakry si vyžádáte bližší výklad

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Např. oku jasnovidce se ale ukazuje při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla. Pokud také patříte k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.