Reiki

Jedná se o japonské slovo, „REI“ – vyjadřuje univerzální (vesmírné) dávání života a „KI“- znamená energie. REIKI je jedna z nejjednodušších metod přírodního léčení pocházející z Tibetu (okolo 2000 let př.n.l.)

Metodu se může naučit každý bez rozdílu věku, vzdělání i vyznání. Jakmile Mistr Reiki „znovuprobudí“ člověka k průtoku této energie, začne jeho rukama navždy přirozeně proudit. Pomocí této energie lze harmonizovat, rozvíjet a zlepšovat zdraví každého člověka.

Reiki není myslí řízená energie ani psychotronika. Nejedná se o polaritní energie či magnetismus. Reiki z nikoho energii nevytahuje ani nedává svou. Jediné co dělá je, že tělo přivádí do harmonie. Znamená to: je-li v některé oblasti hodně energie a v jiné málo, vzniká nerovnováha a pravděpodobnost onemocnění. Nejde pochopitelně jen o fyzické tělo. Harmonizuje člověka na všech jeho úrovních – fyzické, mentální, emociální i duchovní. Člověk, který pracuje s Reiki se stává pouze „nástrojem“ průchodu a předávání této univerzální vesmírné energie – není tedy léčitel. Ten, kdo energii přijímá je vlastně léčitelem sám sobě, neboť přirozená inteligence těla sama ví, kam má energie proudit, kde potřebuje přijímat a kde rozpouštět energetické blokády.

Terapeut je jen pozorovatelem léčebného procesu. Toto je nejdůležitější pochopení a uvědomění si práce s Reiki energií. Jak už jsme řekli, člověk, který předává Reiki energii není léčitel. Každý člověk může vyléčit jen jednoho člověka na světě a tím je on sám. Ve všech ostatních případech je jen svědkem uzdravování, pouze nástrojem. S Reiki neprovádíme diagnózu, spíše tělo vnímáme v jeho harmonii, či disharmonii. Reiki působí na všech úrovních živých tvorů, ať jsme si toho vědomi či nikoli, ovlivňuje tak nejen důsledek nemoci, ale i příčinu.