Popis kurzů

Vlastní kurs – vztahové konstelace a emoční inteligence

Rozsah: 1 den

Konstelace výchozí i současné rodiny, vztahy a emoční inteligence v nás. Práce na uvolnění omezujících disharmonických vzorců, které nám brání v naší tvořivé seberealizaci a osobním pocitu naplnění a štěstí a v kterých jsme uvázli s našimi nejbližšími. Osobní konstelace ve vztahu k hodnotám, po kterých toužíme, nebo situacím, v kterých se ocitáme.

Přihlášky je nutno podávat s dostatečným předstihem viz informace a přihlášky.

Pro účast na těchto kursech není třeba žádná předchozí účast či znalost jakýchkoliv technik či kursů.


Kurzy KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

I. stupeň (Nástroje profese)

Rozsah: 2 dny

Kurz je zaměřen na osvojení si základních technik, s nimiž při metodě ONE BRAIN pracujeme: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu. Dozvíte se též základní informace, jak pracují pravá a levá mozková hemisféra, přední a zadní mozek a o schopnosti harmonizovat jejich komunikaci. Naučíte se cviky na uvolnění napětí, zvyšování energie a mnoho dalších.

II. stupeň (zlepší uvědomění učení)

Rozsah: 3 dny

Tento stupeň metody představuje systém „Jednotného mozku“ detailně propracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole. Mnozí z nás dospělých si bloky na schopnost učit se snadno a bez pochybností o sobě nastartovalo již v útlém dětství.

III. stupeň (kód těla)

Rozsah: 4 dny

Tento stupeň metody vysvětluje, jak se vztahují tělesné dispozice, proporce a rysy k našemu chování a našim projevům, aby nám bylo umožněno pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení.

IV. stupeň (jednotný mozek pro pokročilé)

Rozsah: 4 dny

Prohlubuje znalosti One Brain ve směru, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defúzních technik k uvolňování takových emocionálních stresorů (příčin stresu).

V. stupeň (hlasitější než slova)

Rozsah: 4 dny

Zvyšuje vlastní sebepoznání týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturách a funkcích.

VI. stupeň (strukturální neurologie)

Rozsah: 4 dny

Završuje výuku základních technik používaných v Systému jednotného mozku se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla.

VII. stupeň (vztahy v ohrožení)

Rozsah: 4 dny

Kurz, ve kterém velmi intenzivně pracujeme na zablokovaných záležitostech ve všech našich vztazích s okolím i sami se sebou ve své mysli, tělech i duši, čímž rozkryjeme a zpracujeme prioritní blokády způsobující opakované komplikace ve vztazích. Ve skutečnosti jediným protivníkem jsme si my sami.

VIII. stupeň (tělesné okruhy, bolest a porozumění)

Rozsah: 4 dny

Kurz sjednocuje principy tělesných činností se vzájemnou součinností svalů, mysli a paměti a uvádí do rovnováhy jednotlivé svalové okruhy a psychosomatické souvztažnosti.

IX. stupeň (dětství, sexualita a stárnutí)

Rozsah: 4 dny

Kurz odkrývá a uvolňuje prioritní stres z dětství, jehož prožitky z prvního sedmiletého cyklu ovlivňují zbytek našeho osobního života. Pracuje se na změně nechtěných vzorců chování, tak abychom se blížili více k vytvoření vytoužené harmonie v našich životech ve všech důležitých oblastech.

X. stupeň (dospívání, zralost a láska)

Rozsah: 4 dny

Kurz se věnuje zkoumání kořenů našich osobních i profesionálních úspěchů i selhání, pramenících z našich prožitků druhého a třetího sedmiletého životního cyklu. Mnohdy jsme se naučili léčkám posluhování nebo pomsty a dávno to neslouží našim potřebám pozitivního životního vývoje a osobní svobody…


Vlastní kurz – Hranice

Rozsah: 1 den

Kurz o tom, jak se co nejvíce přiblížit poznání vnitřní pravdy a cítění rovnováhy hranic tak, aby naše žití bylo čím dál tím více v souladu se sebou, ostatními lidmi i vesmírnými zákony.


Minikurzy

Pro účast na minikurzu je nezbytné předem absolvovat alespoň první stupeň One Brain.

Rozsah: 1 den

 • Jak se chránit v páté dimenzi: naše záměry a jejich realizace, jak se nám daří dotahovat naše cíle do konce? Kam až spadají hranice naší zodpovědnosti a odkud jde o zodpovědnost druhých. Závislosti na kouření, přehnaném pití kávy, černého čaje, ale i užívání tvrdých drog? Co to s námi dělá? To vše rozkrývá a nachází řešení tento kurz.
 • Čekající kila: hledání rovnováhy správné váhy, kde a kdy jsme udělali chybu. Proč se obalujeme „ochrannou vrstvou“, podkožního tuku a nejen kůží, která tvoří naše hranice fyzického těla? Jde o mnohem víc. Také převzaté stravovací návyky, generační dispozice, popírání fyzičnosti těla. Neexistuje jeden univerzální návod. Všichni máme individuální příčiny hmotnostní nerovnováhy směrem nahoru ale i dolů.
 • Alergie: nejen na prach, pyly, roztoče, parazity, ale i na chování druhých, emoce, barvy, vůně. V současné době existuje mnoho léků, které mají snížit alergické reakce a spousta alergenů, které jsou obviňovány z našich problémů. Příčiny alergií jsou však ukryté v nás. Na koho a na co v našem životě jsme skutečně „alergičtí“?
 • Hojnost: často si ji ani neumíme představit a mnohdy máme někde hluboce uložený pocit, že si nezasloužím…Hojnost se nevztahuje jen na peníze, ale i dobré vztahy, lásku, vědomosti atd.
 • Na co se zaměřujeme: kolik procent našich myšlenek a tzv. vnitřní samomluvy se týká negativních očekávání a strachů a kolik procent je spojeno se sebedůvěrou a pozitivními představami o čemkoliv či o komkoliv? Naše myšlenky souvisí s tím, co si tvoříme ve svých životech.
 • Sexualita: vyvíjejí se po dlouhá léta, některá z nich se mohla zrodit o mnoho generací dříve ve vaší genetické časové linii. Nereálná sexuální očekávání končí zklamáním nebo zoufalstvím, protože sexuální očekávání nejsou stejná pro všechny. Láska, sex, intimní sty a vnímání sexuální úlohy mohou pak vnést do našeho života takovou radost, harmonii a soulad, po které jste léta toužili a po které jste prahli.
 • ESP: naše intuitivní vnímání nám ve chvílích, kdy nevíme kudy kam, dokáže poradit. Do jaké míry jsme však ochotni naslouchat tomuto „hlasu“, důvěřovat mu a řídit se jím, je otázkou. Zablokované schopnosti mimosmyslového vnímání lze odhalit na tomto kurzu. A na druhou stranu – snažíme-li se schopnosti ESP v momentě stresu, nefungují správně.
 • Žárlivost: žárlení se naučíme často již v útlém dětství, narůstá v nás do dospělosti a posléze se často projeví, vydatně podporována společensky akceptovaným prohlášením „nežárlíš – nemiluješ“ v partnerských vztazích. Dorůstá do posedlosti (často nevědomé) zaměřené na lidi nebo schopnosti, po kterých toužíme. Připravte se podívat svému egu do tváře.
 • Zneužívání: kdykoliv děláme to, co dělat nechceme, ať již vlivem druhých, nebo působením sami sobě – v různých oblastech života.
 • Odpouštění: možná si myslíme, že jsme těm, kteří nám v životě nejvíce ublížili, už odpustili a nebo se o to ani nesnažíme. Dokud neodpustíme sobě nebo druhým, neodpojíme se od emociálních barier spojených s minulostí.
 • Popírání: často popíráme sami sebe své schopnosti a mnoho jiného. Popíráme-li své vlastní přání, sny a touhy, oddělujeme se od jejich realizace.
 • Barometr na těle: co vše na sebe tělo „poví“ a jak mu porozumět. Naše tělo a problémy na jednotlivých jeho úrovních nás předem upozorňuje a prozrazuje na sebe jakou oblast sebe sama popíráme, co si blokujeme, v jaké oblasti našeho života nežijeme plnohodnotně, k čemu se nám nechce vykročit…
 • Ve středu JÁ: vnitřní rovnováha. Na tomto kurzu se učíme věřit své intuici. Speciální a neobvyklý kurz mimo jiné např. rozkrývá důvody, proč nefungují trvale pozitivní afirmace. Náš mozek ochotněji přijímá prohlášení např. typu: mohu být sebevědomý, nežli jsem sebevědomý. Hraje zde totiž roli mnoho předchozích utvrzení o našich neúspěších.
 • Odblokování postojů: Muset být dokonalý(á), muset se předvést? Kolik z nás uvízne ve vlastní pasti nebo pasti systémů přesvědčení druhých? (My sami, rodiče, partneři? Kdo za to může a kdo to dovolil?).
 • Neschopnost učit se: Je užitečné najít a odblokovat každou neschopnost učit se, jakou jsme si vytvořili my nebo naše předchozí generace. Týká se to nejen školních DYS-poruch, ale i neschopností souvisejících s životními zkušenostmi. Odblokování během minikurzu se vztahuje k celé problematice neschopnosti učit se. Jeho prostřednictvím si otevřete přístup ke konkrétním záležitostem.