Kineziologická poradna Moniky Žižkové Kaniové

Průběh sezení

Klient, který poprvé přijde na sezení, je uvítán vysvětlením metody. Je stručně seznámen se způsobem jakým budeme získávát informace. Také proto je první sezení o něco delší. Vysvětlím též základní princip ideální spolupráce frontální (přední) části a okcipitální (zadní)části mozku a obou mozkových hemisfér. Zjistím se kterým svalem bude možno pracovat za účelem získání jednoznačných odpovědí (nejčastěji to bývá deltový sval, ale dá se použít mnoho dalších svalů, např. v případě nutnosti i “ohybače krku” u lidí ochrnutých – na vozíku). Jestliže je klient napjatý, nebo přetížený díky svému problému anebo se neuvolní dostatečně na testování vzhledem k očekávání co bude, cvičíme nejdříve některé cviky na uvolnění. Takzvanými “předtesty” zjistím, které cviky jsou zapotřebí k uvolnění svalové tenze a “vyčištění svalového okruhu”. Po vyčištění lze ze svalu odečítat odpovědi ve formě ANO pevným svalem a NE svalovým ochabnutím. Poté upřesňujeme problém či konkrétní cíl sezení, má-li jich klient více, sám si určí prioritu pomocí upřesňujících testů.. Před začátkem i v průběhu sezení ověřuji často povolení pro práci s klientem (např. pokud by byl někdo nemocný, velmi vyčerpaný, měl ucpaný nos rýmou a nemohl dýchat atd. nedostali bychom povolení od fyzického těla).

Formou zkoušení svalové tenze tělo podává pravdivé informace i kdyby klient vědomě chtěl říkat opak a popírat něco, co nechce aby vyšlo najevo (např. u události, za kterou se stydí). Zde musím podotknout, že cokoliv je takto zjištěno, jednoznačně zůstává pouze mezi klientem a terapeutem, kromě morálních zásad je to i proto, že terapeut při sezení působí jako tlumočník mezi podvědomím a vědomím a musí vynakládat vědomé úsilí na to, aby si pamatoval alespoň zásadní skutečnosti .

Je dobré, když klient přijde dobrovolně z vlastního rozhodnutí a proto, že on sám chce záležitost řešit. Jeho vlastní rozhodnutí je velmi důležité pro urychlení pozitivních výsledků po práci, neboť do procesu vstupuje aktivně. Pak je většinou snadné - po uvolnění stresu, uvědomění si opakovaných blokujících mechanismů našeho chování, pochopení mylných systémů přesvědčení jež jsme si v průběhu života vytvořili, či nám je vtiskli druzí a po provedení jemných korekcí - docílit výrazné pozitivní změny. Záleží zde na uvolnění důležitých informací o konkrétním zážitku, který následným stresem způsobil neurologický blok, tzv. “slepé místo na mozku,” působící na naše určité schopnosti, znalosti a který posléze ovlivnil psychické nebo fyzické zdraví. V buněčné paměti těla jsou uloženy veškeré informace z naší minulosti, které jsme již dávno zapomněli. Je to jako bych dělala již zmíněného tlumočníka z řeči podvědomí do vědomí. Pomocí tzv. “barometru chování” (viz obrázek) určím, zda je stres vyplývající z problému uložen ve vědomí, podvědomí nebo ještě hlouběji – v těle. Neznamená to však, že se emoce s ním související neodráží vždy ve všech úrovních. Při korekcích v přítomnosti se člověk zbavuje současných problémů. Do minulosti vstupujeme pro informaci ve věku příčiny (zde zjišťujeme, kdy prvně klient pocítil druh stresu trápící ho nyní) a do věku nebo věků nejlepšího porozumění (zde nejlépe porozumí jak se daná záležitost často cyklicky objevuje – mnohdy v “důmyslných převlecích” - v jeho životě nadále.

Nikdo se nemusí bát že by v průběhu sezení prožíval intenzivní emoce či bolest jako v minulosti. Jde opravdu o velmi jemnou metodu uvolnění a uvědomování si. Neprožívá se nikdy tak jako dříve. Pouze mnohdy vyplují na povrch zdušené emoce pláče, či hněvu, který jsme si kdysi z jakýchkoliv důvodů nedovolili uvolnit. Někdy se uvolňuje i smích v momentě, kdy si člověk uvědomí tzv. AHA efekt a je schopen se zasmát nad tím, co mu doteď připadalo jako nepřekonatelný problém a vlastně je to maličkost. (Něco ve smyslu symboliky: Já celý život myslel že se topím a jen stojím po kotníky v louži).

Na závěr vždy ověřuji, zda jsme udělali pro danou záležitost v průběhu sezení vše, co bylo třeba, následuje několik kontrolních otázek, včetně zjištění tzv. “posilovacích” cviků za úkol domů, nebo aktivního kroku (činu) pro upevnění v návaznosti na danou záležitost.

Po sezení je důležitý, a to také připomínám, zvýšený příjem vody (upravený pitný režim). Z těla se často se stresem uvolňují i toxiny, odpadní látky, které je třeba řádně vyplachovat. Klienty objednávám znovu, pokud chtějí příště pokračovat v řešení další záležitosti, musí ovšem uplynout nějaký čas mezi sezeními.

Někdy se stane, že záležitost na které jsme pracovali souvisí s tak velkým problémem, že ji nelze jemně uvolnit naráz. V takovém případě pracujeme postupně na tématu v několika fázích – to znamená, že je třeba pokračovat v několika sezeních.

Použitá literatura »

Citát dne

Samou přirozeností laskavosti je šířit se. Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému.
~ Sri Chinmoy ~