Průběh sezení

Klient, který poprvé přijde na sezení, je uvítán vysvětlením metody. Je stručně seznámen se způsobem jakým budeme získávat informace. Také proto je první sezení o něco delší. Vysvětlím též základní princip ideální spolupráce frontální (přední) části a okcipitální (zadní)části mozku a obou mozkových hemisfér. Zjistím se kterým svalem bude možno pracovat za účelem získání jednoznačných odpovědí (nejčastěji to bývá deltový sval, ale dá se použít mnoho dalších svalů, např. v případě nutnosti i “ohybače krku” u lidí ochrnutých – na vozíku). Jestliže je klient napjatý, nebo přetížený díky svému problému anebo se neuvolní dostatečně na testování vzhledem k očekávání co bude, cvičíme nejdříve některé cviky na uvolnění. Takzvanými “předtesty” zjistím, které cviky jsou zapotřebí k uvolnění svalové tenze a “vyčištění svalového okruhu”. Po vyčištění lze ze svalu odečítat odpovědi ve formě ANO pevným svalem a NE svalovým ochabnutím. Poté upřesňujeme problém či konkrétní cíl sezení, má-li jich klient více, sám si určí prioritu pomocí upřesňujících testů.. Před začátkem i v průběhu sezení ověřuji často povolení pro práci s klientem (např. pokud by byl někdo nemocný, velmi vyčerpaný, měl ucpaný nos rýmou a nemohl dýchat atd. nedostali bychom povolení od fyzického těla).

Formou zkoušení svalové tenze tělo podává pravdivé informace i kdyby klient vědomě chtěl říkat opak a popírat něco, co nechce aby vyšlo najevo (např. u události, za kterou se stydí). Zde musím podotknout, že cokoliv je takto zjištěno, jednoznačně zůstává pouze mezi klientem a terapeutem, kromě morálních zásad je to i proto, že terapeut při sezení působí jako tlumočník mezi podvědomím a vědomím a musí vynakládat vědomé úsilí na to, aby si pamatoval alespoň zásadní skutečnosti .

Je dobré, když klient přijde dobrovolně z vlastního rozhodnutí a proto, že on sám chce záležitost řešit. Jeho vlastní rozhodnutí je velmi důležité pro urychlení pozitivních výsledků po práci, neboť do procesu vstupuje aktivně. Pak je většinou snadné – po uvolnění stresu, uvědomění si opakovaných blokujících mechanismů našeho chování, pochopení mylných systémů přesvědčení jež jsme si v průběhu života vytvořili, či nám je vtiskli druzí a po provedení jemných korekcí – docílit výrazné pozitivní změny. Záleží zde na uvolnění důležitých informací o konkrétním zážitku, který následným stresem způsobil neurologický blok, tzv. “slepé místo na mozku,” působící na naše určité schopnosti, znalosti a který posléze ovlivnil psychické nebo fyzické zdraví. V buněčné paměti těla jsou uloženy veškeré informace z naší minulosti, které jsme již dávno zapomněli. Je to jako bych dělala již zmíněného tlumočníka z řeči podvědomí do vědomí. Pomocí tzv. “barometru chování” (viz obrázek) určím, zda je stres vyplývající z problému uložen ve vědomí, podvědomí nebo ještě hlouběji – v těle. Neznamená to však, že se emoce s ním související neodráží vždy ve všech úrovních. Při korekcích v přítomnosti se člověk zbavuje současných problémů. Do minulosti vstupujeme pro informaci ve věku příčiny (zde zjišťujeme, kdy prvně klient pocítil druh stresu trápící ho nyní) a do věku nebo věků nejlepšího porozumění (zde nejlépe porozumí jak se daná záležitost často cyklicky objevuje – mnohdy v “důmyslných převlecích” – v jeho životě nadále.

Nikdo se nemusí bát že by v průběhu sezení prožíval intenzivní emoce či bolest jako v minulosti. Jde opravdu o velmi jemnou metodu uvolnění a uvědomování si. Neprožívá se nikdy tak jako dříve. Pouze mnohdy vyplují na povrch zdušené emoce pláče, či hněvu, který jsme si kdysi z jakýchkoliv důvodů nedovolili uvolnit. Někdy se uvolňuje i smích v momentě, kdy si člověk uvědomí tzv. AHA efekt a je schopen se zasmát nad tím, co mu doteď připadalo jako nepřekonatelný problém a vlastně je to maličkost. (Něco ve smyslu symboliky: Já celý život myslel že se topím a jen stojím po kotníky v louži).

Na závěr vždy ověřuji, zda jsme udělali pro danou záležitost v průběhu sezení vše, co bylo třeba, následuje několik kontrolních otázek, včetně zjištění tzv. “posilovacích” cviků za úkol domů, nebo aktivního kroku (činu) pro upevnění v návaznosti na danou záležitost.

Po sezení je důležitý, a to také připomínám, zvýšený příjem vody (upravený pitný režim). Z těla se často se stresem uvolňují i toxiny, odpadní látky, které je třeba řádně vyplachovat. Klienty objednávám znovu, pokud chtějí příště pokračovat v řešení další záležitosti, musí ovšem uplynout nějaký čas mezi sezeními.

Někdy se stane, že záležitost na které jsme pracovali souvisí s tak velkým problémem, že ji nelze jemně uvolnit naráz. V takovém případě pracujeme postupně na tématu v několika fázích – to znamená, že je třeba pokračovat v několika sezeních.

Použitá literatura